Informacja o możliwych błędach podczas importu elektronicznej wersji rachunku– dla umowy POZ w 2014 r.

Dokonując importu rachunków elektronicznych użytkownik może otrzymać komunikat o następującej treści:
(…)
W dokumencie elektronicznym nie umieszczono wymaganych informacji na poziomie świadczeń jednostkowych.(45055).
W ramach rachunku elektronicznego wystąpił zakres świadczeń, w ramach którego kwota refundacji jest różna od sumy kwot refundacji poszczególnych świadczeń.(45030).
(…)

W przypadku pojawienia się wskazanego komunikatu błędu należy zweryfikować poprawność posiadanej przez siebie umowy elektronicznej, gdyż ona jest wytyczną do tworzenia rachunków rfx. Na podstawie danych przekazanych w umowie elektronicznej i załacznika nr 1 z zarzadzenia nr: 70/2013/DI przygotowywany jest rachunek refundacyjny rfx.

Wskazany błąd może wystąpić dla produktów kontraktowych:
a) Profilaktyka fluorkowa w medycynie szkolnej, zakres: 01.0041.140.01:
b) Transport sanitarny w POZ, zakres: 01.0010.148.01

Jeśli w aplikacji mMedica Rozliczenia-> Przegląd Rachunków wyświetla się informacja jak na screenie należy:
a) sprawdzic czy na Portalu nie znajduje sie nowa wersja umowy i dokonac jej zaczytania. Po zaczytaniu umowy należy usunąć stworzony rachunek/fakture i dokonać operacji jego ponownego utworzenia.
b) w przypadku braku nowej wersji umowy należy skontaktować się z Działem Umów lokalnego OWNFZ i zweryfikować poprawność posiadanej umowy dla zakresów wymienionych powyżej.

Wyszukiwarka mMedica