Instalacja aplikacji mMedica w wersji 2.2.9 lub nowszej na bazie danych uruchomionej w systemie Linux.


Oprócz kroków opisanych w instrukcji instalatora mMedica może być konieczne wykonanie dodatkowych kroków konfiguracyjnych.

Jeżeli przy logowaniu do mMedica pojawia się błąd związany z funkcjami pg_file_read oraz pg_file_length oznacza to, ze wymagane jest zainstalowanie dodatku “adminpack”, analogicznie jak przy instalacji bazy PostgreSQL w systemie Windows Vista, gdzie baza jest instalowana niezależnie od mMedica.

Aby zainstalować dodatek adminpack przykładowo w dystrybucji Ubuntu wystarczy wykonać kolejno polecenia:
#apt-get install postgresql-contrib
#sudo su postgres -c psql

W innych dystrybucjach instalacja jest analogiczna, chociaż wymagany pakiet postgresql-contrib może mieć inna nazwę, podobnie jak ścieżka do dodatku adminpack (/usr/share/postgresql/8.2/contrib/adminpack.sql).


Może się zdarzyć również sytuacja, gdy konfiguracja serwera postgresql jest trzymana w katalogu innym niż katalog z bazami danych (data). Wtedy pojawi się problem odczytu pliku konfiguracyjnego przy logowaniu do mMedica objawiający się komunikatem “absolute path not allowed”.

Rozwiązaniem jest zmiana w konfiguracji serwera postgresql.conf ścieżki do pliku pg_hba.conf (parametr hba_file) na katalog z klastrem bazy danych (zwykle “”/var/lib/postgresql/8.2/data””) oraz przeniesienie wspomnianego pliku z oryginalnej lokalizacji (zwykle “”/etc/postgresql/8.2/data””) do katalogu z klastrem bazy.


Takie operacje rozwiążą problem łączenia się do bazy danych lokalnie, jednak serwer PostgreSQL może wymagać dodatkowo zarejestrowania dodatku adminpack również przy połaczeniu zdalnym czyli z innego komputera dostępnego w sieci, w której jest serwer.

Aby zainstalować dodatek adminpack zdalnie, wystarczy po zalogowaniu się zdalnie do bazy jako użytkownik postgres używając znanego sobie hasła wykonać skrypt adminpack.sql pobrany wcześniej z serwera. Można tego dokonać z linii poleceń w Windows, gdy na komputerze jest zainstalowana baza PostgreSQL:

psql -h 192.168.0.1 -U postgres

Instalacja zdalna dodatku jako użytkownik postgres jest jednorazowa i wystarczy, aby każdy użytkownik bazy mMedica mógł zalogować się do bazy.


Instalacja serwera PostgreSQL na systemach Linux

Wyszukiwarka mMedica