Instrukcja konfiguracji “Migracja pacjentów i deklaracji” poprzez poczte elektorniczna

W aplikacji mMedica 2.5.6 został zaimplementowany mechanizm umożliwiający przesyłanie do lokalizacji rozproszonych informacji o deklaracjach, ich statusie oraz wyniku weryfikacji przekazanej przez OWNFZ. Operacje jakie należy wykonać w celu konfiguracji aplikacji zostały opisane w instrukcji znajdującej się w linku poniżej:Instrukcja konfiguracji “Migracji pacjentów i deklaracji” poprzez poczte elektroniczna.

Wyszukiwarka mMedica