Instrukcja tworzenia rachunków elektronicznych dla wersji 2.3.46 i wyższych.

Dostosowując aplikacje mMedica się do wytycznych opublikowanych na stronie OWNFZ została opublikowana wersja 2.3.46,która umożliwia z dniem 1 Kwietnia 2010 wysyłanie rachunków elektronicznych w wersji komunikatu 2.1. W celu ułatwienia pracy w rachunkami w aplikacji zostały dokonane zmiany w sposobie generacji owych rachunków. Wszystkie dane o sposobie rozliczenia danego zakresu aplikacja czerpie z umowy elektronicznej, dlatego ważne jest, aby użytkownik posiadał zaczytana zawsze najaktualniejsza umowę.

Opis działania mechanizmów tworzenia rachunków wraz z przykładami został zamieszczony w plików będącym załącznikiem powyższego tematu:

Link do pliku instrukcji

Wyszukiwarka mMedica