Interpretacja danych na Portalu Świadczeniodawcy i przeprowadzanie korekt w aplikacji mMedica.

“Poniższa instrukcja została przygotowana dla wersji aplikacji 2.5.4 i pliku mMedica.exe 2.5.4.1512

Przeprowadzanie korekt w roku 2011, jak i w latach poprzednich opiera się o informacje zamieszczone na Portalu Świadczeniodawcy. Użytkownik posiada możliwość dokonania korekty na dwa sposoby:
a) modyfikacje istniejącej pozycji
b) usuniecie pozycji i dodanie nowej z poprawnie uzupełnionymi danymi


Portal Świadczeniodawcy dostarcza następujących danych w Kompleksowym przeglądzie weryfikacji:
a) Identyfikator świadczenia w systemie nadawcy, który przyjmuje postać:
– xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (vz) dla woj. śląskiego. Wartość xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jest odpowiednikiem numeru kuponu na którym zrealizowano świadczenie w aplikacji mMedica, yz- aktualna wersja wizyta przekazanej do systemów OWNFZ.
– xxxxxxxx (vz) dla woj. innych niż śląskie. wartość xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jest odpowiednikiem numeru wizyty na którym zrealizowano świadczenie w aplikacji mMedica, yz- aktualna wersja wizyty przekazanej do systemów OWNFZ.
KG:
(…)
b) Produkt, który przyjmuje postać: xxxxxxx (vz), wartość xxxxxxx jest odpowiednikiem pozycji rozliczeniowej znajdującej się na zakładce nr 3. Rozliczenia świadczeń w aplikacji mMedica, yz- aktualna wersja pozycji rozliczeniowej przekazanej do systemów OWNFZ.

c) Numer kuponu który przyjmuje postać: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i jest odpowiednikiem numeru kuponu na którym zrealizowano świadczenie w aplikacji mMedica (dla woj. innych niż woj. śląskie może nie występować)

W zależności o komunikatów umieszczanych w dziale weryfikacji użytkownik może przeprowadzić następujące czynności:
a) jeśli jest wymagane usuniecie pozycji rozliczeniowej wyświetlonej po stronie OWNFZ jako błędnej, to użytkownik musi przejść na zakładkę nr 3. Rozliczanie świadczeń zaznaczyć pozycje o numerze wymienionym na Portalu Świadczeniodawcy i wybrać przycisk: Usuń, po czym należy zapisać zmiany dla wizyty poprzez wykorzystanie przyciski: Zatwierdź.

Efektem działania opisanym w punkcie a) będzie, ze pozycja zmieni swój kolor na czerwony, i otrzyma status: Niepotwierdzona.

Wysłanie danych do OWNFZ w komunikacji 1 fazy przekaże zadanie usunięcia pozycji w systemach OWNFZ. Import odpowiedzi dla wysłanej paczki po poprawnej jej zaimportowaniu powinien zmienić status pozycji na: Zatwierdzony a na stronie Portalu powinna ona zniknąć z wykazu pozycji w Kompleksowym Przeglądzie weryfikacji.

b) jeśli pozycje należy poprawić bez jej usunięcia, to użytkownik musi przejść na zakładkę nr 3. Rozliczanie świadczeń wybrać pozycje wskazana na Portalu Świadczeniodawcy i poprzez przycisk: Dane pozycji wyświetlić dane pozycji. Poprawić dane, które zostały blednie wprowadzone i poprzez przycisk: Zatwierdź dokonać ich zapisania.

Efektem działa opisanym w punkcie b) będzie, ze pozycja zmieni swój status na Niepotwierdzona, jednakże nadal będzie ona w kolorze czarnym

Wysłanie danych do OWNFZ w komunikacji 1 fazy przekaże zadanie aktualizacji pozycji w systemach OWNFZ. Import odpowiedzi dla wysłanej paczki po poprawnej jej zaimportowaniu powinien zmienić status pozycji na: Zatwierdzony a na stronie Portalu powinna ona zostać wyświetlona jako pozycja o zwiększonym numerze wersji i przekazana do ponownej weryfikacji.


!!!Uwaga!!! Modyfikacji należy poddawać tylko pozycje posiadające krotności dodatnie. Pozycje posiadające krotność=””-1″” są wyświetlane na podstawie szablonów korygujących przesyłanych przez OWNFZ i nie należy ich modyfikować.”

Wyszukiwarka mMedica