Istotne zmiany dokonane pliku mMedica.exe w wersji 3.1.0.3004.

1. Nieobsługiwana wersja potwierdzenia danych o rozliczeniach świadczeniach ambulatoryjnych i szpitalnych: 2.1
– Wyłączenia drukowania słowa: Choroba przewlekła na nadruku
2. Eliminacja komunikatu błędu:
ERROR: syntax error at or near “.”
LINE 1: ….id_opi, r.adnotacja, r.czy_bez_numeru, r.wersja r.dt_realiz..
przy wydruku Recepty z Gabinetu
3. Eliminacja komunikatu błędu:
Szablon: xxxxxx, nie koryguje podanego w komunikacie szablonu: yyyyyy.

Przy generowaniu pliku rachunku refundacyjnego należy uwzględnić wersje komunikatu wykorzystywanego do tworzenia “RFX”:
a) do 31.12.2011 obowiązywała wersja 2.1
b) od 01.01.2012 obowiązuję wersja 2.2

Konfiguracji wersji komunikatu pliku rachunku refundacyjnego można dokonać w następujacy sposób:
1. Przejść Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
2. W dziale: Komunikacja sekcja:Eksport znajduje się pole: Eksport rachunku refundacyjnego, które może przyjmować wartości:
– 2.0
– 2.1 obowiązujący do 31.12.2011
– 2.2 obowiązujący od 01.01.2012


Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Pobrać poniżej załączony plik mMedica.exe w wersji 3.1.0.3004
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:Program FilesAssecomMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach
Link do plik mMedica.exe 3.1.0.3004
Plik mMedica.exe 3.1.0.3004

Wyszukiwarka mMedica