Istotne zmiany dokonane pliku mMedica.exe w wersji 3.1.1.3012.

1. Modyfikacja mechanizmu wyświetlania odpłatności w sekcji Gabinet. Mechanizm wyświetla odpłatność w zależności od zaewidencjonowanych chorób przewlekłych.

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Pobrać poniżej załączony plik mMedica.exe w wersji 3.1.1.3012
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:Program FilesAssecomMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach
Link do plik mMedica.exe 3.1.0.3012
Plik mMedica.exe 3.1.0.3012

Wyszukiwarka mMedica