Istotne zmiany dokonane pliku mMedica.exe w wersji 3.2.8.4272.

“W wersji aplikacji mMedica 3.2.8.4272 opublikowanej w dniu: 09.01.2013 zostały umieszczone zmiany:

1. Poprawa wywołania pobrania statusu eWUŚ podczas włożenie karty chipowej do czytnika gdy dane na karcie różnią się od danych w bazie.
2. Poprawa wywołania pobrania statusu eWUŚ dla pacjenta z peselem zerowym, który nie ma przypisanego opiekuna.
3. Wyświetlanie informacji o uprawnieniu “”DN”” pobieranym z systemu eWUŚ.
4. Wyłączenie walidacji na datę końcową legitymacji ubezpieczeniowej.
5. Poprawa drukowania danych świadczeniodawcy na “Wydruku recepty z lekami” z poziomu rejestracji.
6. Dodanie prezentacji statusu eWUŚ w oknie Rejestracji pacjenta.
7. Poprawa odświeżana koloru guzika ze statusem eWUŚ w obszarze Uzupełnianie Świadczeń, przy korzystaniu z opcji Zapisz i Czyść.
7. Pominięcie pliku “”dbxconnections.ini”” podczas lokalnej aktualizacji aplikacji
8. Optymalizacja zapytania dla systemu eWUŚ
9. W module Personalizacja aplikacji dodano możliwość konfiguracji przycisków dla systemu eWUŚ.
10. Aktywacja słowników preferowanych

Link do plik mMedica.exe 3.2.8.4272
Plik mMedica.exe 3.2.8.4272

Wyszukiwarka mMedica