Istotne zmiany w słowniku leków Pharmindex w mMedica – dotyczy listy leków refundowanych z 01.03.2012.

W słowniku leków Pharmindex produkcji firmy UBM, dostępnym w aplikacji mMedica, od wersji 3.1.6.3622 przy niektórych lekach refundowanych znajdują się następujące opisy:
· “W całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń na dzień wydania decyzji”
· “We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach”
· “We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji”
zgodnie z opisami umieszczonymi na opublikowanej 26 lutego 2012 liście leków refundowanych.
Jeśli we wskazaniach dla wybranego w słowniku leku znajduje się jeden z w/wym. opisów, znaczy to, że dany lek jest refundowany w przypadku występowania u pacjenta jednej z chorób, na które lek został zarejestrowany.
Dane o wskazaniach rejestracyjnych dla leków występujących na liście refundacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, poniżej link do strony:
http://leki.urpl.gov.pl

Wyszukiwarka mMedica