Jak aktywować licencje w aplikacji mMedica?

Warunkiem aktywacji licencji jest uiszczenie opłaty za zamówione licencje. Na tej podstawie Administrator Centrum Zarządzania Licencjami mMedica przygotowuje klucz licencyjny.
Jeśli podczas dokonywania wpłaty nie wynikły żadne komplikacje (np.: błędna kwota za licencje), wysyłana jest automatycznie informacja, droga mailowa, o możliwości pobrania klucza licencyjnego. Mail zostanie wysłany na adres podany w Danych własnych podmiotu (system CZLmM), jeśli checkbox, przy polu adres mailowy jest zaznaczony, w przeciwnym wypadku mail zostanie wysłany na adres podany w loginie użytkownika, na który licencjobiorca wchodzi do systemu CZLmM (Centrum Zarządzania Licencjami mMedica). Jeśli z jakichś przyczyn (błąd w adresie, zły/stary login) mail nie dotarł, należy sprawdzić w systemie CZLmM czy oplata za licencje została zarejestrowana, jeśli tak, można pobrać licencje.

Po otrzymaniu informacji o możliwosci pobrania klucza licencyjnego mozna:
1. Pobrać klucz licencyjny w postaci pliku, z Centrum Zarządzania Licencjami mMedica, zapisać pobrany klucz na dysku komputera, na którym znajduje się aplikacja. Uruchomić aplikacje mMedica i wybrać z głównego menu opcje:
Zarządzanie > Operacje Techniczne > Aktywacja systemu mMedica
Wybrac przycisk “Z pliku” i wskazać zapisany wcześniej, na dysku komputera, plik z kluczem licencyjnym,
lub
2. Nie pobierać pliku z kluczem licencyjnym. Uruchomić aplikacje mMedica i wybrać z głównego menu opcje:
Zarządzanie > Operacje Techniczne > Aktywacja systemu mMedica
Wybrać przycisk „ Z Internetu”, uzupełnić pola: “NIP” oraz “Numer Licencji”.
Na podstawie poprawnie wprowadzonych danych aplikacja sama pobierze i wczyta klucz licencyjny, z bazy CZLmM (Centrum Zarządzania Licencjami mMedica), przez Internet.

Wyszukiwarka mMedica