JGP – aktualizacja pliku parametryzującego gruper SZP obowiązujący od 01.03.2012.(JGP SZP.11.33)

Udostępniamy Państwu nową wersję pliku parametryzującego JGP dla lecznictwa stacjonarnego, oznaczonego symbolem SZP.11.33
Zawartość wynika z zarządzenia: 23/2012/DSOZ z 06.04.2012 (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4867) i dotyczy warunków dla grup:
E11, E12, E13, E14, E20, E23 w zakresie dotychczasowej procedury 36.07 – Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej.

Dodatkowo, zmiany wymagają aktualizacji słownika ICD9 do wersji 5.16.
Aktualizacja słownika dostęna jest pod adresem: http://slowniki.nfz.gov.pl/NFZ/CZSSwd/main.do
Zmiany w słowniku ICD9 dotyczą uszczegółowienia wspomnianej powyżej procedury 36.07, poprzez wprowadzenie poniższych procedur:

36.070 – Wprowadzenie jednego stentu uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej
36.071 – Wprowadzenie dwóch stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej
36.072 – Wprowadzenie trzech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej
36.073 – Wprowadzenie czterech stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej
36.074 – Wprowadzenie pięciu stentów uwalniających leki do tętnicy wieńcowej

Uszczegółowienie procedur wiąże się z tym, że dotychczasowa procedura 36.07 wstecznie zmieniła swój status na nieaktualną. W związku z tym, w celu prawidłowego rozliczenia hospitalizacji oczekiwaną grupą JGP, konieczna będzie zmiana procedury 36.07 (często z krotnością większą niż 1) na jedną z procedur o rozszerzonym kodzie z krotnością 1.

Zgodnie z zapisami zarządzenie obowiązuje od 01.03.2012 roku, co oznacza, ze dotyczy hospitalizacji zakończonych po 29.02.2012
Link do pliku parametryzującego SZP.11.33 o numerze generacji: 64

Wyszukiwarka mMedica