JGP – aktualizacja pliku parametryzującego gruper SZP obowiązujący od 01.03.2012.

W załączniku przekazujemy Państwu aktualizację plików parametryzujących dla gruperów:
1. SZP.11.31 – obowiązujący od 01.01.2012 (dodano grupę J30)
2. SZP.11.32 – obowiązujący od 01.03.2012
Zmiany wynikają z Zarządzenia 11/2012/DSOZ Prezesa NFZ z 28.02.2012 r.


Link do pliku parametryzującego JGP w SZP SZP.11.31:
Link do pliku parametryzującego SZP.11.31 o numerze generacji: 61) i SZP.11.31

Link do pliku parametryzującego JGP w SZP SZP.11.32:
Link do pliku parametryzującego SZP.11.32 o numerze generacji: 63) i SZP.11.32

Wyszukiwarka mMedica