JGP – aktualizacja pliku parametryzującego gruper SZP obowiązujący od 01.11.2012.(JGP SZP.11.34)

Udostępniamy Państwu nową wersję pliku parametryzującego JGP dla lecznictwa stacjonarnego, oznaczonego symbolem SZP.11.33. Zawartość wynika z zarządzenia: 62/2012/DSOZ z 12.10.2012 i dotyczy warunków dla grup:E34, E36.

Plik parametryzujący gruper można pobrać z sekcji Pobierz znajdującej się w “Centrum Zarządzania Licencjami”.

Wyszukiwarka mMedica