JGP w AOS – instrukcja konfiguracji i obsługi funkcji grupera.

Do prawidłowego rozliczania za pomocą JGP w AOS należy:
1. Zaktualizować system do wersji 2.5.6 – plik instalatora został opublikowany na stronie portalu Centrum
Zarządzania Licencjami mMedica w sekcji mMedica -> Pobierz mMedica
(https://www.mmedica.asseco.pl/MMEDICA.PORTAL/Download.aspx)
2. Zaimportować charakterystykę JGP dla grupera AOS – plik ten został udostępniony przez nas wraz z
publikacja nowej wersji aplikacji na ww stronie internetowej.
3. Zaimportować aktualizacje słownika ICD9 publikowana przez NFZ. Plik ten jest udostępniony przez NFZ na
stronie http://slowniki.nfz.gov.pl.
4. Zaimportować aktualna umowę z NFZ (plik UMX) na świadczenia w rodzaju 02 (AOS).

Sposób ewidencji danych w aplikacji mMedica ilustruje poniższa instrukcja:
JGP w AOS – instrukcja konfiguracji i obslugi funkcji grupera

Wyszukiwarka mMedica