Kod Problemu: 80100021. Opis problemu: Liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia jest różna od sumy przekazanych za ostatnie sześć miesięcy liczb osób skreślonych w miesiącu z powodu wykonania świadczenia

Na stronie http://www.nfz.gov.pl został opublikowany dokument z zakresu sprawdzania Centralnych Reguł Weryfikacji pod adresem:Wykaz Centralnych Weryfikacji W załączniku przedstawiono Centralne Reguły Walidacji i Weryfikacji komunikatu LIOCZ w wersji 5/1.5 stanowiącego załącznik Zarządzenia Nr 5/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. W załączniku tym na stronie nr 6 została opisana walidacja oznaczona kodem błędu: 80100021. Treść walidacji jest następującą: Kod problemu: 80100021 Waga problemu: O Opis problemu: Liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia jest różna od sumy przekazanych za ostatnie sześć miesięcy liczb osób skreślonych w miesiącu z powodu wykonania świadczenia. Sprawdzeniu w systemach OWNFZ poddawane są wartości w zakresie „S” kolejki do komórki/procedury zawierającej wartość atrybutu //podzbior-ocz/@lb-skreslonych-pol-wyk-s różną od sumy wartości atrybutów //podzbior-ocz/@lbskreslonych-msc-wyk-s za ostatnie sześć okresówsprawozdawczych licząc okres bieżący, kolejka powinna zostać oznakowana ostrzeżeniem. Do miesiąca stycznia 2012 Kolejki Oczekujących były przekazywane do systemów OWNFZ w wersji komunikatu 4;1.3 stanowiącej załącznik Załącznik do zarządzania nr 45/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. W wersji komunikatu 4;1.3 do systemu płatnika były przekazywane tylko informacje o: a) Kategorii b) Liczbie osób oczekujących c) Średnim rzeczywistym czasie oczekiwania. Miesiąc luty 2012 jest pierwszym miesiącem w którym przekazywane są w wersji 5;1.5 komunikatu informacje o: a) Kategorii b) Liczbie osób oczekujących c) Średnim rzeczywistym czasie oczekiwania d) Liczbie osób skreślonych w danym miesiącu e) Liczbie osób skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia f) Liczbie osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia Brak danych wymienionych powyżej w pkt d),e), f) dla miesięcy wcześniejszych kończy się przekazaniem kodu problemu:80100021 Zgodnie z informacjami znajdującymi się w dokumencie opublikowanym na stronie www.nfz.gov.pl: (…)Sprawdzenie wyłączone, jeśli brak jest sprawozdań za ostatnie sześć okresów, licząc z okresem bieżącym.(…) walidacja ta w chwili obecnej powinna być wyłączona, gdyż do 31.01.2012 nie było możliwości sprawozdawania danych o: a) Liczbie osób skreślonych w danym miesiącu b) Liczbie osób skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia c) Liczbie osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia w wersji 3;1.4 stanowiącej załącznik do zarządzania nr 45/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Wyszukiwarka mMedica