Komunikacja z usługą eWUŚ poprzez standard TLS.

Od dnia 27 kwietnia 2015 roku, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w komunikacji ze świadczeniodawcami, nastąpiło wyłączenie obsługi protokołu SSL v.3 w usłudze Web Service eWUŚ. Nastąpiło włączenie protokołu określonego standardem TLS, będącego następcą SSL v.3.

W celu poprawnego odpytywania usługi eWUŚ poprzez aplikację mMedica w standardzie TLS, należy w swoim systemie operacyjnym posiadać zainstalowany protokół TLS. Brak posiadanego komponentu protokółu TLS będzie objawiał się komunikatem “Nieznany błąd systemu eWUS” w przypadku weryfikacji uprawnienia pacjenta.

W celu zainstalowania komponentów protokołu TLS należy wykonać następujące czynność:

 1. Wyłączyć aplikację mMedica
 2. Pobrać instalator przeglądarki internetowej: Internet Exploler w wersji 8 lub wyższej
 3. Dokonać instalacji produktu pobranego w pkt 2
 4. Wykonać restart stanowiska pracy
 5. Zweryfikować ustawienia protokołu TLS w ustawieniach systemowych:
  1. Przejść w Panel Sterowania-> Opcje Internetowe
  2. Przejść w zakładkę: Zaawansowane
  3. W sekcji “Zabezpieczenia” sprawdzić zaznaczenie pozycji:
   1. Użyj szyfrowania TLS 1.1
   2. Użyj szyfrowania TLS 1.2
   3. Użyj TLS 1.0
    Konfigurację przedstawia screen zamieszczony poniżej:
    Konfiguracja Opcji Internetowych dla protokołu TLS
 6. Zalogować się do aplikacji mMedica.

Wyszukiwarka mMedica