Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący rachunku w formie elektronicznej.

“Przygotowanie Rachunku Refundacyjnego w aplikacji mMedica:
1. Tworzenie rachunku dla szablonu rozliczeniowego przekazanego komunikatem II- fazy:
a) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Szablonów
b) Zaznaczyć nr szablonu dla którego ma zostać stworzony rachunek
c) Wybrać przycisk: Nowy rachunek
d) Wypełnić pola z “”*”” takie, jak: Nr rachunku
e) Zatwierdzić utworzony rachunek poprzez wybór przycisku: Zatwierdź.
f) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Rachunków
g) Wskazać rachunek dla którego ma zostać przygotowany plik rachunku refundacyjnego rfx.
h) Wybrać przycisk Dane-> Eksportuj rachunek

2. Tworzenie rachunków na podstawie otrzymanego Raportu Populacyjnego dla POZ(plik Z_RDP):
a) Przejść w Ewidencja-> Deklaracje-> Rachunki deklaracji POZ
b) Określić miesiąc dla którego ma zostać przygotowany rachunek
c) Określić Nr Umowy dla której ma zostać przygotowany rachunek
d) Wybrać przycisk: Nowy rachunek
e) Wypełnić pola z “”*”” takie, jak: Nr rachunku
f) Zatwierdzić utworzony rachunek poprzez wybór przycisku: Zatwierdź.
g) Przejść w Rozliczenia-> Przegląd Rachunków
h) Wskazać rachunek dla którego ma zostać przygotowany plik rachunku refundacyjnego rfx.
i) Wybrać przycisk Dane-> Eksportuj rachunek

!!!!Uwaga użycie Przycisku: Zatwierdź znajdującego się w górnym menu Przeglądu rachunku jest równoznaczne z akceptacja wszystkich danych na rachunku jako poprawnych, czynność ta jest nieodwracalna. W celu zamieszczenia rachunku na Portalu, rachunek ten nie musi być w statusie: Zatwierdzony!!!!!!!!

Rachunki w formie elektronicznej należy umieszczać na Portalu Świadczeniodawcy.
Do tego celu udostępniona jest funkcja: Portal Świadczeniodawcy -> Moje umowy -> Importuj dokumenty rozliczeniowe.
Na formatce „Import dokumentów rozliczeniowych”
– kontrolka „Przeglądaj” umożliwia wskazanie pliku przeznaczonego do importu,
– kontrolka „Importuj dokument rozliczeniowy” służy do zaczytania pliku i przesłania go na serwer w celu importu.

Zwracamy uwagę na to, ze rachunek elektroniczny winien być wystawiany zgodnie z obowiązującym formatem do jednego szablonu rachunku (niemożliwe jest w jednym rachunku rozliczenie kilku szablonów rachunku). W związku z powyższym każde wysłanie komunikatu II fazy i otrzymanie raportu zwrotnego uwzględniającego rozbicie pozycji rozliczeniowych na szablony rachunków będzie wiązało się z wystawieniem odrębnego rachunku elektronicznego i papierowego. W celu uzyskania rozbicia Sprawozdania Finansowego na poszczególne szablony rachunków, po każdym przekazanym szablonie rozliczeniowych komunikatu 2 fazy należy zamknąć nagłówek sprawozdania, tak aby jeden nagłówek zawierał jeden konkretnych szablon rozliczeniowy. Aby uniknąć wielokrotnego otwierania nagłówków sprawozdań należy wykonywać komunikacje 2 fazy dopiero po zebraniu wystarczającej liczby punktów(pozycje w statusie: Zatwierdzone) równej minimum liczbie limitu miesięcznego przypadającego na produkt kontraktowy.

!!!Uwaga!!!!
Przed dokonaniem Eksportu Rachunku Refundacyjnego należy w Zarządzanie->Konfiguracja-> Konfigurator-> Sekcja: Eksport ustawić wartość dla parametru: Eksport rachunku refundacyjnego:2.0″

Wyszukiwarka mMedica