Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju REHABILITACJA LECZNICZA udzielających świadczeń krioterapii zabieg w kriokomorze.

W dniu: 19-12-2011 na stronie małopolskiego OWNFZ został opublikowany komunikat zawierający następującą treść:
(…)
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu prawidłowej sprawozdawczości zabiegu krioterapii wykonywanego w kriokomorze w komunikacie XML należy wskazać osobę odpowiedzialną za udzielanie świadczenia, czyli lekarza kwalifikującego świadczeniobiorców do krioterapii oraz nadzorującego osoby przebywające w kriokomorze.
W celu usystematyzowania sprawozdawania tych świadczeń (kod 5.11.01.0000055) powyższe założenia obowiązujące będą dla świadczeń realizowanych od dnia 1 stycznia 2012 roku, bez wprowadzania weryfikacji wstecznych.
(…)

W związku z dużą liczbą telefonów związanych z powyższym komunikatem przekazujemy państwu komunikat opublikowany w dniu: 30-12-2011 na stronie pomorskiego OWNFZ, który zawiera informacje szczegółowe odnośnie ” sprawozdawania świadczeń o kodzie 5.11.01.000055 krioterapia zabiegi w kriokomorze”. W komunikacie tym czytamy:
(…)
Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w przypadku gdy w udzielaniu świadczenia uczestniczyło więcej osób (w krioterapii jest to lekarz i magister fizjoterapii) należy w sprawozdawczości wskazać jedną osobę odpowiedzialną za udzielanie świadczenia. Zgodnie z komunikatem „personel-real” przyjmuje się, że osobą udzielającą świadczenia krioterapii ogólnoustrojowej jest mgr fizjoterapii, a osobą odpowiedzialną za udzielanie świadczenia lekarz – kwalifikujący świadczeniobiorców do krioterapii oraz nadzorujący osoby przebywające w kriokomorze. W związku z powyższym, w przypadku przedmiotowego świadczenia, w sprawozdawczości należy wskazać – lekarza. Powyższe założenia obowiązują do świadczeń realizowanych od dnia 01.01.2012 r.”
(…)

Informujemy państwa, iż miejscem do wprowadzania danych określonych w powyższym komunikacie jako „personel-real” w aplikacjami mMedica jest pole “Realizujący” znajdujące się na zakładce nr 1.1 Dane podstawowe w funkcjonalności: “Uzupełnianie świadczeń”.

Wyszukiwarka mMedica