Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników wykorzystywanych w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. obowiązuje w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących publikowany poniżej słownik komórek organizacyjnych. W dotychczas obowiązującym słowniku komórek organizacyjnych zostały wprowadzone następujące zmiany:

dodano komórki organizacyjne o kodach: 1321, 1349, 1554, 1555, 1745, 1747, 1860, 1861, 2131, 2143, 2147, 4171, 4245, 4311, 4460, 4631, 4671;
usunięto komórki organizacyjne o kodach: 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1052, 1053, 1054, 1055, 1140, 1224, 1226, 1227, 1228, 1230, 1232, 1274, 1275, 1344, 1345, 1456, 1504, 1508, 1509, 1602, 1603, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1703, 1705, 1743, 1802, 1804, 2150, 2500, 2501, 2709, 2711, 2722, 2733, 4052, 4056, 4180, 4246, 4344, 4405, 4503, 4504, 4508, 4552, 4562, 4707, 7260, 7261, 7270, 7271.

Link do komunikatu na stronie OWNFZ:
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników wykorzystywanych w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Link do skryptu aktualizującego słowniki:
Skrypt aktualizujący słowniki kolejek oczekujących obowiązujących od 01.08.2013. Skrypt jest przeznaczony dla wersji 4.0.1

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonac kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogowac sie do aplikacji:
a)Przejsc w Zarzadzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrac opcje: Wczytaj procedure (wskazac procedure pobrana z linku powyżej)
c)Wybrac przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi sie jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

W przypadku otrzymywania komunikatu:
(…)
[Informacja] 2013-09-04 14:43:01 Eksport rozpoczęty, wersja 4.0.1.5251.
[Informacja] Brak kolejek do eksportu
[Informacja] Brak poprawnych danych do wyeksportowania.
[Informacja] Eksport zakończony
(…)
należy zweryfikować poprawność konfiguracji w aplikacji mMedica.

Aplikacja sprawozdaje do systemów OWNFZ kolejki o kodach wymienionych w dokumencie “Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących” znajdującym się na stronie:Komunikat CNFZ w sprawie sprawozdawczości Kolejek Oczekujących. Należy zweryfikować czy dana Kolejka Oczekujących jest poprawnie skonfigurowana. W definicji kolejki oczekujących, patrz screen:Definicja Kolejki Oczekujących należy sprawdzić, czy wartość w polu “Kod resortowy cz. VIII”(miejsce oznaczone kolorem czerwonym):
a) jest zgodna z wartość zapisaną w kolumnie: Kod resortowy cz. VIII znajdującej się w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Struktura Organizacyjna-> zakładka nr “4. Kody” dla wskazanego w Kolejce Oczekujących kodu wg NFZ (miejsce oznaczone kolorem czerwonym na screenie powyżej). Jeśli wartości te się różnią to w Kolejce Oczekujących należy ustawić wartość obowiązującą w bieżącym roku sprawozdawczym na podstawie danych znajdujących się w Strukturze Organizacyjnej, która konfigurowana jest na podstawie umowy elektronicznej.
b) występuje w pliku xls o nazwie: Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących znajdujący się na stronie:Komunikat CNFZ w sprawie sprawozdawczości Kolejek Oczekujących. Jeśli kod nie występuje na liście oznacza to, że kolejka oznaczona poprzez ten kod nie ma być sprawozdawana.

Wyszukiwarka mMedica