Komunikat dotyczący generowania od 1 września 2013 r. komunikatu R_UMX i REF.

W związku z pojawiającym się przy imporcie rachunku ref dla deklaracji POZ/KAOS komunikatem, którego treść brzmi:
(…)
Niepoprawny typ rachunku (typ-rach).(45082). Typ rachunku, dla rozliczeń POZ/DEKL powinien być z przedziału 1 do 10.
(…)
w przypadku wartości:11 w polu typ-rach.

Informujemy, że od dnia 01.09.2013 r obowiązują typy rachunków opublikowane komunikatem: Komunikat ze strony CNFZ  :
(…)
Typy rachunku przekazywane dla rachunków rozliczanych w ramach okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2013 i latach następnych dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych Obowiązuje również od 1 września 2013 r. dla rachunków rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS.
11 – dokument za świadczenia udzielone uprawnionym (zbiorczy);
12 – dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;
13 – dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy.
(…)


Na potrzeby importu rachunków ref w zależności od działającej po stronie OWNFZ walidacji udostępniamy dwa pliki mMedica.exe, które posiadają następujące modyfikacje:
a) Plik mMedica.exe w wersji 4.0.1.5251(udostępniony od dnia 29.08.2013)
Plik mMedica.exe. w wersji 4.0.1.5251 generuje rachunki ref dla zakresu POZ z wartością: 1 w polu: typ-rach.
Link do pliku mMedica:
Plik mMedica.exe w wersji 4.0.1.5251

b)Plik mMedica.exe w wersji 4.0.1.5255
Plik mMedica.exe. w wersji 4.0.1.5255 generuje rachunki ref dla zakresu POZ z wartością: 11 w polu: typ-rach.
Link do pliku mMedica:
Plik mMedica.exe w wersji 4.0.1.5255

Przed umieszczeniem pliku rfx na Portalu Świadczeniodawcy prosimy uzyskać informacje w lokalnym OWNFZ z jaką wartością w polu typ-rach ma być zamieszczony rachunek. W zależności od przekazanej informacji zwrotnej prosimy wykorzystać jeden z plików zamieszczonych powyżej.

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica.
2. Pobrać załączony plik mMedica.exe z jednego z linków powyżej
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje: Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę).
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe (katalog, gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:Program FilesAssecomMedica).
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa, to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach.

Wyszukiwarka mMedica