Konfiguracja danych Wystawcy/Dostawcy na rachunkach/fakturach w wersji 2.5.7

W nawiązaniu do komunikatu, którego fragment został zacytowany poniżej:
(…)
Podmioty lecznicze, które podpisały aneks w sprawie zmiany komparycji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z chwilą podpisania tego aneksu, są wystawcą dokumentacji rozliczeniowej, jako podmiot leczniczy ze wskazaniem przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.
(…)

W aplikacji mMedica w Rejestrze Instytucji dostępne są do wyboru dwie opcje:
a) Wystawca
b) Dostawca
które pozwalają na definiowane danych drukowanych na rachunkach/fakturach.

Dane uzupełnione dla “Dostawcy” to dane, które można również modyfikować w zakładce Dane świadczeniodawcy. Dane świadczeniodawcy to dane „Przedsiębiorstwa” i na wydruku rachunku/faktury umieszczane są w sekcji „Dostawca:”
Dane uzupełnione dla “Wystawcy” to dane, które dotyczą „Podmiotu leczniczego”, czyli „Przedsiębiorcy”. Dane „Podmiotu leczniczego” umieszczane są rachunku/fakturze w sekcji „Wystawca”.

Dokumenty dodatkowe, takie jak:
a) Sprawozdanie Finansowe
b) Zestawienie świadczeń rozliczanych na podstawie art. 2 ust. 1 (decyzja burmistrza/wójta)
powinny zawierać:
a) Pieczęć podmiotu leczniczego z nr Regon
b) Nazwa i adres przedsiębiorstwa leczniczego(dane pobieranie z ustawień dla „Dostawca” w „Rejestrze Instytucji”)

Konfiguracja aplikacji mMedica dla Dostawcy:
1. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Rejestr Instytucji
2. Oznaczyć pole: Dostawca, znajdujące się w filtrze: Wyszukiwanie zaawansowane
3. Wybrać przycisk: Zastosuj
4. Dokonać konfiguracji danych dla „Dostawcy”
5. Zapisać zmiany poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

Konfiguracja aplikacji mMedica dla Wystawcy:
1. Przejść w Zarządzanie-> Konfiguracja-> Rejestr Instytucji
2. Oznaczyć pole: Wystawca znajdujące się w filtrze: Wyszukiwanie zaawansowane
3. Wybrać przycisk: Zastosuj
4. Dokonać konfiguracji danych dla „Dostawcy”
5. Zapisać zmiany poprzez wybranie przycisku: Zatwierdź

Wyszukiwarka mMedica