Konfiguracja eRachunku/eFaktury w aplikacji mMedica dla roku 2015.

W celu wygenerowania dokumentu eRachunku/eFaktury na rok 2015 użytkownik musi wykonać następujące czynności:
1. Zaimportować umowę elektroniczną
2. Dokonać konfiguracji słownika produktów kontraktowych uzupełnionego na podstawie umowy zaczytanej w pkt 1.

W celu konfiguracji słownika należy wykonać pkt 2 instrukcji zamieszczonej poniżej. Brak konfiguracji wg pkt 2 instrukcji może skutkować komunikatem:
(…)
[Informacja] Typ komunikatu: FAKT
[Informacja] Interpretacja: DE
[Błąd] Element jednostka-miary może zawierać maksymalnie 10 znaków
(…)

Link do instrukcji konfiguracji eRachunku/eFaktury:
Konfiguracja eRachunku/eFaktury w aplikacji mMedica.

Wyszukiwarka mMedica