Konfiguracja mMedica dla systemu eWUŚ. Opis nowych funkcji w wersji 3.3.2.0

Od 1 stycznia 2013 roku możliwa będzie elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców. Funkcjonalność ta udostępniona będzie przez system o nazwie eWUŚ. Dzięki temu, możliwe będzie uzyskanie informacji o aktualnym (na dzień sprawdzenia) statusie uprawnień pacjenta do realizacji świadczeń.

Aplikacja mMedica od wersji 3.2.6 została przystosowana do korzystania z funkcjonalności opisanej powyżej, jednakże istnieje konieczność jej konfiguracji . Czynności jakie należy wykonać w aplikacji mMedica opisuje poniższa instrukcja.
!!!UWAGA!!!
Mogą wystąpić przypadki, w których mimo posiadania poprawnie skonfigurowanego konta dla systemu eWUŚ, użytkownik otrzymuje komunikat:
(…)
“Niepoprawne dane logowania do systemu eWUŚ”
(…)
Komunikat ten jest wynikiem nie posiadania aktualnych certyfikatów głównych dla systemu operacyjnego w którym wykorzystywany jest system eWUŚ. Aktualizacja certyfikatów jest dostępna na stronie Microsoft Support pod adresem:http://support.microsoft.com/kb/931125/pl
Należy pobrać plik o nazwie: rootsupd.exe i dokonać jego zainstalowania na stanowisku na którym występuje komunikat wymieniony powyżej. Po przeprowadzeniu aktualizacji należy dokonać restartu aplikacji mMedica.
Konfiguracja mMedica dla systemu eWUŚ.
Opis funkcjonalności eWUŚ w wersji 3.3.2.0.

Wyszukiwarka mMedica