Konfiguracja wersji komunikatu systemu eWUŚ w aplikacji mMedica.

Od 1 sierpnia 2013 roku możliwa jest elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców w wersji 3.0 komunikatu eWUŚ. . Dzięki temu, możliwe jest uzyskiwanie informacji o terminie wygaśnięcia hasła użytkownika do systemu eWUŚ

Aplikacja mMedica od wersji4.0.1 została przystosowana do korzystania z funkcjonalności opisanej powyżej, jednakże istnieje konieczność jej konfiguracji . Czynności jakie należy wykonać w aplikacji mMedica opisuje poniższa instrukcja.

Link do instrukcji:
Konfiguracja systemu eWUŚ w aplikacji mMedica.

Wyszukiwarka mMedica