Konfiguracja wykonywania automatycznej kopii zapasowej.

Automatyczne wykonanie kopii zapasowej realizowane jest poprzez: „Dodanie zadania” do harmonogramu zaplanowanych czynności w systemie Windows. Zestawienie czynności jakie maja zostać wykonane przez system operacyjny można zobaczyć poprzez przejście do elementów: „Zaplanowane zadania” po ścieżce:
Ikona Start-> Programy-> Akcesoria -> Narzedzia Systemowe-> Zaplanowane Zadania

Przykładowy widok okna:
Widok zawartosci okna: Zaplanowane Zadania

Aplikacja mMedica dodaje „zadanie wykonania kopii” do harmonogramu „Zaplanowanych zadań” w momencie, gdy uzytkownik zdefiniuje pola:
a) Częstotliwość wykonywania kopii zapasowych:
b) Godzina, od której maja być wykonywane kopie:
Znajdujące się w aplikacji w miejscu:
Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator, sekcja Kopia Zapasowa.

Mogą zaistnieć sytuacje w których system Windows nie uruchomi: Zadania wykonania kopii mMedica” co zostanie zasygnalizowane komunikatem:
„ (…)od dłuższego czasu nie udało się wykonać kopii bazy(…)”
przy logowaniu się do aplikacji.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy zweryfikować ustawienia zadania:
1. Ikona Start-> Programy-> Akcesoria -> Narzędzia Systemowe-> Zaplanowane Zadania
2. Zaznaczyć ikonę „zadania wykonania kopii” dla mMedica (ikona mmBackupMMEDICA)
3. Wybrać zakres Właściwości, który wyświetli szczegółowe informacje jak na screenie:

Wlasciwosci/Ustawienia zaplanowanego zadania

gdzie wartość w polu: “Uruchom jako” określa konto użytkownika Uruchom jako
(kontekst użytkownika), na którym działa zadanie. Dla konta systemowego prawidłowymi wartościami są “”, “ZARZADZANIE NTSYSTEM” lub “SYSTEM”. Aplikacja wykorzystuje konto “ZARZADZANIE NTSYSTEM”, jednakże nie zawsze pozwala ono na wykonanie „zadania kopii”, dlatego użytkownik musi wykorzystywać własne konta do uruchamiania zadań, którego ustawienia przedstawia screen zamieszczony poniżej:

Indywidualne ustawienia zadania

Wartość w polu: “Uruchom jako” będzie odpowiadała użytkownikowi jaki jest wykorzystywany do logowania w systemie Windows. Wybranie przycisku OK spowoduje pojawienie się komunikatu o podanie hasła dla tego użytkownika.

Podanie hasła i zapisanie wszystkich zmian umożliwi wykorzystywanie automatycznej kopii zapasowej.


Jeśli zadanie kopii się nie wykonuje można skorzystać z porad opublikowanych przez firmę Microsoft, producenta systemu operacyjnego:
Jak rozwiazywac problemy z zaplanowanymi zadaniami w systemach Windows

Wyszukiwarka mMedica