Mechanizm uzupełniania oświadczeń w aplikacji mMedica dla wersji 3.4.0.1.

W związku z uruchomioną walidacją opisaną kodem: “50201067 – przekazane daty oświadczenia poza zakresem czasowym zestawu świadczeń.” w aplikacji mMedica od wersji 3.4.0.5003 został zoptymalizowany mechanizm dodawania oświadczeń.
Modyfikacje w mechaniżmie zostały opisane w punktach poniżej:
1. Jeśli oświadczenie zostało złożone przez pacjenta w dniu udzielanie świadczenia, to wprodzając dane odnośnie oświadczenia do aplikacji użytkownik wypełnia pola:
a) Identyfikator – aplikacja wypełnia pole automatycznie, podpowiadając kolejny numer oświadczenia. Użytkownik może dokonać zmian wartości w tym polu na własne.
b) Podstawa – użytkownik wskazuje jedną z dwóch wartości: Pacjent lub Opiekun
c) Data złożenia

Tak, wypełnione oświadczenie jest wykorzystywane do rozliczenia świadczeń udzielonych w dniu złożenia oświadczenia,
jak również świadczeń rozpoczynających się dniu złożenia oświadczenia.

Funkcjonalności została stworzona w oparciu o opis znajdujący się na stronie: http://ewus.csioz.gov.pl/swiadczeniodawcy w temacie:
“Czy oświadczenie musi być składane codziennie w ramach hospitalizacji stacjonarnej czy wystarczy jeden raz przy przyjęciu. Czy w Zakładzie Rehabilitacji
Leczniczej oświadczenie wypełnia się raz czy do każdego zabiegu?”
(…)
– oświadczenie działa na przyszłość i jest ważne do czasu jego zmiany/odwołania (w razie zajścia określonych okoliczności), z tym zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), świadczeniobiorca składa je każdorazowo przy ubieganiu się o udzielenie świadczenia tj. każdorazowo przy przyjęciu przez świadczeniodawcę (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradnię specjalistyczną czy szpital). W przypadku świadczeń trwających dłużej niż jeden dzień, oświadczenie powinno być złożone tylko raz;
(…)

2. Jeśli oświadczenie nie zostało złożone przez pacjenta w dniu udzielenia świadczenia, to wprowadzając dane odnośnie oświadczenia do aplikacji użytkownik wypełnia pola:
a) Identyfikator – aplikacja wypełnia pole automatycznie, podpowiadając kolejny numer oświadczenia. Użytkownik może dokonać zmian wartości w tym polu na własne.
b) Podstawa – użytkownik wskazuje jedną z dwóch wartości: Pacjent lub Opiekun
c) Data złożenia
d) Okres obowiązywania od:
e) Okres obowiązywania do:

Funkcjonalności została stworzona w oparciu o opis znajdujący się na stronie: http://ewus.csioz.gov.pl/swiadczeniodawcy w temacie:
“Czy oświadcznie musi być składane codziennie w ramach hospitalizacji stacjonarnej czy wystarczy jeden raz przy przyjęciu. Czy w Zakładzie Rehabilitacji
Leczniczej oświadczenie wypełnia sie raz czy do każdego zabiegu?”
(…)
nie jest konieczne, aby świadczeniobiorca w oświadczeniu deklarował daty określające okres, w jakim świadczeniobiorcy prawo to przysługuje. Wskazanie w treści oświadczenia daty udzielenia świadczenia jest wymagane (zgodnie z instrukcją do oświadczenia) tylko i wyłącznie w przypadku gdy oświadczenie nie jest składane w dniu udzielania świadczenia tj. w sytuacjach przewidzianych w art. 50 ust. 11 i 12 ustawy o świadczeniach – w stanach nagłych lub w przypadku gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia w dniu uzyskania świadczenia;
(…)

Link do pliku mMedica.exe:
Plik mMedica.exe 3.4.0.5003

Dla osób wykorzystujących tradycyjną(ręczną) podmianę pliku należy wykonać czynności:
1. Wylaczyc aplikacje mMedica
2. Pobrać poniżej załączony plik mMedica.exe w wersji 3.4.0.5003
3. W nowo otwartym oknie wybrac opcje :Zapisz plik(w zaleznosci od wykorzystywanej przegladarki przycisk ten moze posiadac rózna nazwe)
4. Wskazac miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:Program FilesAssecomMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonac równiez na pozostalych stanowiskach

Wyszukiwarka mMedica