Możliwość anulowania szablonów rozliczeń.

Została udostępniona funkcjonalność pozwalającą na anulowanie szablonów rozliczeniowych w Przegląd Szablonów->Czynności dodatkowe-> Usuń Szablon. Operacja ta powoduje usuniecie wskazanego szablonu po stronie aplikacji i przywrócenie świadczeń rozliczonych w tym szablonie do stanu po potwierdzeniu faza pierwsza. Nie ma możliwości anulowania szablonu, do którego zostały wykonane korekty. Należy bezwzględnie pamiętać, ze dane po stronie aplikacji i systemu OWNFZ muszą być spójne, dlatego każdorazowe anulowanie szablonu po stronie aplikacji mMedica powinno wiązać się z identyczna operacja systemu OWNFZ. Jeśli nie jest wymagane usuniecie szablonu z systemu nie zalecamy korzystania z tej funkcjonalności w ramach aplikacji mMedica.

!!!!!Uwaga!!!!!
Konsekwencje używania funkcjonalności anulowania szablonów rozliczeniowych w sposób niezgodny z opisanymi zasadami ponosi świadczeniodawca.

Wyszukiwarka mMedica