Na stronie służacej do wprowadzania danych świadczeniodawcy w celu uzyskania licencji mMedica trzeba podać nowy numer instalacji oraz identyfikator systemu nadawcy. Skąd je wziąć?

Numer instalacji i identyfikator systemu nadawcy w obszarach działania Oddziałów Wojewódzkich NFZ: Dolnośląskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Pomorskiego oraz Śląskiego wydaje lokalny oddział NFZ. Prosimy o kontakt z odpowiednim terytorialnie oddziałem w sprawie nadania numerów. Natomiast w przypadku gdy świadczeniodawca pochodzi z obszaru działania Oddziałów Wojewódzkich NFZ: Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego oraz Zachodniopomorskiego, system Centrum Zarządzania Licencjami mMedica – za pośrednictwem którego generowane są licencje – automatycznie wygeneruje unikalne wartości dla numeru instalacji oraz identyfikatora systemu nadawcy, które będą używane w rozliczeniach z NFZ.

Wyszukiwarka mMedica