Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozliczeń po zmianie wersji komunikatów wykorzystywanych do komunikacji z systemami płatnika.

1. “Błąd aktualizacji do wersji 2.4.2.
ERROR: update or delete on table “poz_sprawozdania_def” violates foreign key constraint “fk_poz_spra_reference_def” on table “poz_sprawozdania_poz”
DETAIL: Key (rodzaj_spraw,rok,kod,rok_wersja)=(5,2010,1.10,2) is still referenced from table “poz_sprawozdania_poz”.
Sprawozdanie zbiorcze z wykonanych świadczeń. Czynności do wykonania przed uruchomieniem aktualizacji 2.4.2″
Na stronie:
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4258&b=1
opublikowano Zarządzenie Nr 66/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które wycofuje zmiany z Zarządzenia Nr 63/2010/DSOZ.

Jeśli świadczeniodawca stworzył: Sprawozdanie zbiorcze w wykonanych świadczeń za miesiąc:Październik musi dokonać jego usunięcia przed wykonaniem aktualizacji do wersji 2.4.2. Po przeprowadzeniu aktualizacji sprawozdanie należy stworzyć raz jeszcze, aby zostały przywrócone kody w myśl Zarządzenia Nr 66/2010/DSOZ.

2. „Eksporty nie dochodzą”
W przypadku wystąpienia sytuacji, w której do OWNFZ nie dochodzą paczki eksportów należy sprawdzić poprawność ustawienia parametrów:
a) sprawdzenie czy ustawiona jest aktualna wersja komunikatu:
-do dnia 31.10.2010 obowiązujące wersje komunikatów to:
Eksport I fazy: 4;1.4
Eksport II fazy:1;1.4
Eksport kolejek oczekujących: 3;1.2
– od dnia 1.11.2010 obowiązujące wersje komunikatów to:
Eksport I fazy: 5;1.5
Eksport II fazy: 1;1.5
Eksport kolejek oczekujących: 4;1.3
Eksport danych zbiorczych POZ: 3;1.3
Eksport deklaracji 4;1.4
Dla świadczeniodawców działających w województwach: pomorskie, lubuskie, dolnośląskie, łódzkie, opolskie, śląskie, ,małopolskie, podkarpackie przyjęło się ustawienia:
a) Szyfruj plik eksportu- pole zaznaczone
b) Kompresuj plik eksportu- pole odznaczone
c) Wyślij poczta plik eksportu- pole zaznaczone

3. „Przekroczono limity wykonania”
Przyczynę pojawiania się komunikatu zilustruje przykład:
1. Dokonują Państwo rozliczenia miesiąca sierpnia na liczbę 6000pkt
2. Tworzą rachunek: “A” na wartość 6000pkt, zamieszczają na Portalu.
3. Dokonywana jest korekta na 11pkt
4. Na podstawie przesłanego szablonu tworzony jest rachunek: “B”, będący korekta do rachunku “A”
5. W miesiącu wrześniu widza Państwo w aplikacji 6011 pkt do rozliczenia co jest logiczne 6000 pkt +11pkt pozostałych z korekty. Oznaczają to Państwo do limitu i wysyłają w 2 fazie 6011pkt.
6. Otrzymują Państwo odpowiedz zwrotna: 6000pkt- Potwierdzone Poprawnie, 11pkt-Potwierdzone blednie(przyczyna: Przekroczony limit narastająco)

Zaistniała sytuacja jest wynikiem mechanizmu OWNFZ, otóż 11pkt zostanie Państwu udostępnione przez systemy OWNFZ dopiero w momencie zaksięgowania rachunku: “B”.
Aplikacja mMedica działa poprawnie wysyłając w miesiącu wrześniu 6011 pkt, to niezaksięgowanie rachunku “B” i “udostępnienie 11pkt” nie pozwala na rozliczenie. Uruchomiona walidacja jest walidacja OWNFZ, a nie aplikacji mMedica. Muszą się Państwo dowiedzieć kiedy zostanie zaksięgowany rachunek “B”, i oddane do wykorzystania 11 pkt w formie nadwykonania.

4. Eksport deklaracji POZ od miesiąca Listopada 2010
Listę czynności jakie musi wykonać świadczeniodawca, aby przekazać informacje o listach aktywnych została zamieszczona w instrukcji znajdującej się w linku poniżej:
Link do instrukcji:
Eksport deklaracji w wersji 4;1.4 komunikatu

5. Istnieje już sprawozdanie o równym lub wyższym numerze
W przypadku otrzymania komunikatu cytowanego powyżej proszę wykonać następujące czynności:
1. Pobrać skrypt z linku poniżej
2. Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
3. Wybrać opcje: Wczytaj procedure
4. Wybrać przycisk: Szukaj
5. W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
6. Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj
7. Dokonać ponownego eksportu deklaracji

Link do skryptu:
Istnieje_juz_sprawozdanie_o_rownym_lub_wyzszym_numerze.

6. Zakres danych przekazywanych w deklaracjach od dnia 01.11.2010
Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia nr 60/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2010, świadczeniodawca za pomocą posiadanej przez siebie aplikacji zobligowany jest do przekazywania danych, których opis znajduje się na stronie 7 dokumentu:
Link do Zarzadzenie Nr 60/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 wrzesnia 2010 r.
Oznacza to, ze jeśli świadczeniodawca nie określił wartości w polu: Placówka znajdującego się w Deklaracji to, do OWNFZ zostaje przesłana informacja: id-kom-org=’000’.
Mogą się Państwo spotkać z walidacją zaistniałą po stronie OWNFZ od dnia 01.11.2010, która będzie informować o nieprawidłowym kodzie resortowym cz. VII w przesłanych deklaracjach,, sygnalizowane jest to komunikatem zwrotnym:
61 Błędny identyfikator komórki organizacyjnej. Odpowiedz ta należy zinterpretować w następujący sposób: mimo iż dopuszczalne jest przekazywanie kodu:id-kom-org=’000’ systemy OWNFZ wymagają uzupełnienia w przesyłanych deklaracja kodu resortowego cz. VII znajdującego się w przekazanej umowie elektronicznej.Na ewentualność wystąpienia sytuacji wymuszającej uzupełnienie kodów resortowych cz. VII w przesyłanych deklaracjach, w aplikacji mMedica znajduje się funkcjonalność pozwalająca na uzupełnienie wymaganego pola w sposób zbiorczy. Instrukcja wykorzystania funkcjonalności krok po kroku została zamieszczona poniżej:
Link do instrukcji:
Link do Instrukcji uzupelnienia placówki w deklaracjach.

7. Instrukcja wykonywania korekt dla POZ
Ze względu na konieczność wykonywania korekt dla rachunków POZ w linku poniżej została zamieszczona instrukcja, jak tą czynność przeprowadzić w aplikacji mMedica.
Link do instrukcji:
Link do instrukcji Korekty POZ

8. Tworzenie korekt wg szablonów do rachunków podstawowych.
Ze względu na konieczność wykonywania korekt dla rachunków na podstawie szablonów w linku poniżej została zamieszczona instrukcja, jak tą czynność przeprowadzić w aplikacji mMedica.
Link do instrukcji:
Tworzenie korekt wg szablonów do rachunków podstawowych.

Wyszukiwarka mMedica