Nie można zmienić użytkownika gdyż wybrany użytkownik powiązany jest z wizytami lub hospitalizacjami

W momencie wystąpienia błędu: „Nie można zmienić użytkownika, gdyż wybrany użytkownik powiązany jest z wizytami lub hospitalizacjami”, który występuje w przypadku próby powiązania użytkownika systemu z osobą personelu proszę wykonać poniższą procedurę serwisową.
Wykaże ona wizyty w których użytkownik realizujący nie posiada przypisanej osoby personelu. W kolumnie „Podjęcie działania przez użytkownika”, procedura zasugeruje jakie działania powinien wykonać użytkownik:
1. „Zmień użytkownika realizującego w wizycie” – w tym przypadku należy odnaleźć wizytę z zestawienia i dokonać zmiany osoby personelu,
2. Dotyczy wizyt, które oznaczone są jako usunięte: „Kliknij “wykonaj” – w wyniku tego działania przywrócona zostanie wizyta, następnie zmień osobę realizującą i usuń wizytę”

Powyższe działania powinny umożliwić w sposób prawidłowy przypisanie osób personelu w przypadku wystąpienia omawianego błędu.

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych poniżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj na liście pojawią się pozycje spełniające opisane warunki
6. Jeżeli znajdą się tam pozycje z sugerowanym działaniem: „Kliknij “wykonaj” – w wyniku tego działania przywrócona zostanie wizyta, następnie zmień osobę realizującą i usuń wizytę”, należy wybrać opcję „Wykonaj”

Link do skryptu:
Nie można zmienić użytkownika gdyż wybrany użytkownik powiązany jest z wizytami lub hospitalizacjami

Wyszukiwarka mMedica