Nowy algorytm Kuponów w woj.opolskim.

W zwiazku z ukazaniem sie na stronie:
http://www.nfz-opole.pl
komunikatu:
(…)W zwiazku ze zmiana numeracji kuponów RUM stosowanych w województwie opolskim zwiazanych z dostosowaniem jej do Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007r. w sprawie recept lekarskich z pózn. zm. (Dz.U.07.97.646 z pózn.zm.) informujemy, ze poczawszy od 15.09.2010 w obiegu znajdowac sie bede oba wzory kuponów – ze „stara” numeracja oraz z nowa.
W zalaczeniu nowa struktura budowy kuponu RUM
Jednoczesnie prosimy o korzystanie ze starych druków kuponów az do wyczerpania sie ich zapasów.(…)

Informujemy ze aplikacja mMedica w wersji 2.3.57.1 obsluguje nowa numeracje kuponów.

W przypadku, gdy kupon nie jest importowany do aplikacji mMedica nalezy sprawdzic czy numer znajdujacy sie na kuponie jest poprawny i zgodny algorytmem:
OW PESEL (11 znaków) unikatowy nr kuponu W CF
F1 F2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 NU1 NU2 NU3 NB1 NB2 4 CF

znak z umowy X – przyjmuje wartosc cyfrowa “0”
V – przyjmuje wartosc cyfrowa “5”
F1 – F2 – identyfikator wlasciwego oddzialu wojewódzkiego NFZ
P1 – P11 – numer PESEL ubezpieczonego, zgodnie z zalacznikiem nr 3 rozporzadzenia w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646)
NU1 – NU3 – unikalny numer kuponu (recepty) wydany ubezpieczonemu o danym numerze PESEL
NB1 – NB2 – unikalny numer Terenowego Biura RUM wydajacego bloczek kuponów
W – przyjmuje wartosc “4” dla kuponów RUM potwierdzajacych identyfikacje pacjenta, zgodnie z zalacznikiem nr 3 rozporzadzenia w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646)
CF – cyfra kontrolna obliczana wg algorytmu okreslonego w czesci II zalacznika nr 4 do rozporzadzenia w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646)

Sluzy do tego celu plik zamieszczony w linku ponizej:
Sprawdzanie_poprawnosci_recepty
w którym wpisujecie Panstwo cyfry od 1 do 19. Cyfra 20-ta wyliczana jest automatycznie.
W przypadku, gdy cyfra 20-ta na kuponie rózni sie od cyfry 20-tej wyswietlonej w pliku xls oznacza to, ze numer uzyty w kuponie jest sprzeczny z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007r.i nie moze zostac wykorzystany.

Wyszukiwarka mMedica