Obsługa komunikatu: Wystąpił błąd podczas generowania zasobu „Claim”: „Brak wagi punktowej.” dla wersji 7.2.0.

W celu umożliwienia wysyłki Zdarzeń medycznych zawierających pozycje rozliczeniowe z wagą punktową równą 0 poprzez ‘Harmonogram zadań” została w obszarze mmService wprowadzona modyfikacja, która to umożliwia.
Aby Zdarzenia Medyczne były wysyłąne należy podmieć na stacji(serwerze) na którym uruchommiona jest usługa mmService plik mmService.exe. Opis czynności wykonaganych do podmiany pliku zawiera poniższa instrukcja:
Na serwerze(stacji), gdzie znajduje się uruchomiona usługa mmService należy:
a) Zatrzymać usługę mmService w trybie Administratora :Panel Sterowania-> Narzedzia Administracyjne-> Usługi -> mmService -> Zatrzymaj
b) Umieścić plik mmService.exe w katalogu mMedica
c) Uruchomić usługę mmService w trybie administratora: Panel Sterowania-> Narzedzia Administracyjne-> Usługi -> mmService -> Uruchom Ponownie.
d) Zweryfikować wykonanie zadania z poziomu “Harmonogram Zadań” w mMedica.

Link do pliku mmService.exe.

Wyszukiwarka mMedica