Opis nowych statusów pozycji rozliczeniowych funkcjonujących w aplikacji mMedica od wersji 2.5.8

W aplikacji mMedica od wersji 2.5.8 wprowadzono nowe statusy pozycji rozliczeniowych. Zmiana miała na celu dostosowanie statusów do modelu rozliczania obowiązującego od 2011 roku, czyli naliczania po stronie systemu NFZ. Zgodnie z tym modelem, pozycja rozliczeniowa może być naliczona do rozliczenia tylko w sytuacji, gdy zostanie prawidłowo zwalidowaną i zweryfikowana. Procesy walidacji i weryfikacji działają w odseparowaniu od siebie, w związku z tym cały proces odbywa się dwuetapowo: najpierw pozycja powinna otrzymać pozytywny status walidacji, a następnie pozytywny status weryfikacji. Statusy walidacji i weryfikacji oraz odpowiednie ich wartości opisane są w formacie komunikatu potwierdzeń P_SWI (element nfz:potw-pozycji-rozl)

W poniższej instrukcji wyjaśniono znaczenie poszczególnych statusów pozycji rozliczeniowej. Statusy pozycji są rozłączne, tzn. w danym momencie pozycja może znaleźć się tylko w jednym z poniżej opisanych stanów (statusów). Statusy prezentowane w systemie dotyczą aktualnej wersji danych w systemie. Część statusów pogrupowano, umożliwiając filtrowanie danych także po tych grupach. Wydzielone grupy to pozycje: do eksportu, zakwestionowane, oczekujące i rozliczone, które zostały ujęte także w poniższym opisie:
Opis nowych statusów pozycji rozliczeniowych

Wyszukiwarka mMedica