Poprawa współczynnika korygującego dla świadczeń pierwszorazowych dla roku 2023.

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresie świadczeń pierwszorazowych W40-W50 dla roku 2023.

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku poniżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie „Wykonaj” użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku „Wykonaj” uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Link do skryptu:

Poprawa wartości współczynnika korygującego dla świadczeń pierwszorazowych

Wyszukiwarka mMedica