Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresów: ‘07.0000.218.02’, ‘07.0000.221.02’, ‘07.0000.400.02’ dla roku 2020 i produktu jednostkowego: 5.13.00.2310060 ( lakierowanie zębów -1/4 łuku ).

W załączeniu poniżej została przygotowana procedura serwisowa poprawiająca współczynnik korygujący w zakresach: ‘07.0000.218.02’, ‘07.0000.221.02’, ‘07.0000.400.02’ dla roku 2020.
Procedura ustawia współczynnik WKW dla świadczeń udzielonych dzieciom do 18 roku życia z udzielonym świadczeniem: 5.13.00.2310060 ( lakierowanie zębów -1/4 łuku ).

Procedura jest wielokrotnego zastosowania – po pierwszym jej wczytaniu do programu i wykonaniu jeżeli zajdzie taka konieczność
będzie ją można wykorzystać ponownie bez konieczności ponownego jej zaczytywania do aplikacji.

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie “Wykonaj” użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku “Wykonaj” uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Link do procedury:
Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresów: ‘07.0000.218.02’, ‘07.0000.221.02’, ‘07.0000.400.02’.

 

Wyszukiwarka mMedica