POZ – Recepty i eRecepty przesyłane komunikatem SWIAD wersja 9.9.1

W związku z koniecznością przekazywania przez świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej, od wersji 9.9.1 komunikatu SWIAD,  informacji o wystawionej recepcie papierowej  i elektronicznej podczas udzielonej porady, przygotowaliśmy następującą funkcjonalność, udostępnioną wraz z wersją 6.3.3 mMedica:

 • Dla świadczeniodawców, którzy nie korzystają z funkcjonalności Gabinetu, a chcą wysłać informację, że na wizycie wystawili receptę papierową, w Rozliczeniu wizyty, okno Realizacja, zakładka „Świadcz. POZ” dodaliśmy pole do zaznaczenia: „Wystawiono receptę papierową”.

Jeśli wystawiono receptę, powyższe pole należy zaznaczyć.

 • Dla świadczeniodawców, którzy korzystają z funkcjonalności Gabinetu:
  •  po wydrukowaniu recepty na wizycie, pole:  „Wystawiono receptę papierową” zaznaczy się automatycznie.
  • po wysłaniu recepty elektronicznie (eRecepty) w komunikacie SWIAD zostanie wysłany element:
          – nfz:wystawiony-dok@typ-dok = R
          oraz
          – „root” i „ident” dla dokumentu eRecepty.

eRecepty wystawione przy użyciu funkcjonalności udostępnionej w Kartotece pacjentów: Funkcje dodatkowe > Wydruk recept z lekami, Recepty bez wizyty, są wysyłane tylko do P1. Informacja o wystawieniu tych eRecept nie  jest wysyłana do NFZ, gdyż nie zawiera danych wizyty, które są niezbędnie wymagane komunikatem SWIAD w wersji 9.9.1. Dla tych recept nie ma kontekstu wizyty.

Wyszukiwarka mMedica