Prawidłowe wystawianie faktur w roku 2014.

Nawiązując do centralnego komunikatu NFZ zawierającego treść:
“(…)
Do czasu wejścia w życie Zarządzenia Nr 14/2014/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego, >w celu prawidłowego wystawienia faktury należy przekazywać informacje dotyczące daty wykonania usługi, a w przypadku korekty również przyczynę korekty w następujący sposób:

– w dokumentach elektronicznych (edokument) w komunikacie XML w atrybucie naglowek-dok@opis

– w fakturach przekazywanych w formie papierowej w polu “uwagi” oraz w komunikacie XML w atrybucie naglowek-dok@opis

Dokumenty rozliczeniowe mogą być nadal przekazywane zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ/ KAOS z zastrzeżeniem, że informacje dotyczące daty wykonania usługi, a w przypadku korekty również przyczyna korekty będą przekazywane:

– w fakturach w formie papierowej w polu “uwagi” oraz w komunikacie szczegółowym danych zawartych w rachunku w atrybucie naglowek-dok@opis

Przykłady:

Data wykonania usługi: XXXX-XX-XX

Data wykonania usługi: XXXX-XX-XX; Przyczyna korekty: Błędnie sprawozdane świadczenie
(…)”
informujemy, iż aplikacji mMedica została przygotowana do wymienionych powyżej wytycznych.

W celu spełnienia wyżej wymienionych punktów użytkownik musi posiadać plik mMedica.exe co najmniej w wersji 4.6.0.5830.

Opis czynności związanych z wykonaniem korekty został przedstawiony w zamieszczonym poniżej dokumencie.
Wystawianie faktur w roku 2014

Wyszukiwarka mMedica