Procedura przeliczenia wartości taryfy dla świadczeń z zakresu AOS dla miesiąca lipca 2017.

Została przygotowana procedura serwisowana, której zadaniem jest przeliczenie wartości taryfy w zakresie AOS dla świadczeń wprowadzonych od miesiąca lipca 2017.
Wartość taryfy zostanie ustalona wg specyfikacji określonej w załączniku nr 3 do zarządzenia 62/2017/DSOZ.

Czynności jakie należy wykonać w celu przeliczenia taryfy:
1. Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
2. Wybrać opcje  „Wczytaj procedurę”
3. Wskazać procedure „Wytyczne dla zakresu AOS na podstawie załącznika nr 3 zarządzenia 62/2017/DSOZ” udostępnioną w linku poniżej
4. Wybrać przycisk: Szukaj
a) W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
b) Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj
5. Wybrać opcje  „Wczytaj procedurę”
6. Wskazać procedure „Aktualizacja taryfy w zakresie AOS na podstawie załącznika nr 3 do zarządzenia 62/2017/DSOZ” udostępnioną w linku poniżej
7. Wybrać przycisk: Szukaj
a) W oknie poniżej pojawią się pozycje dla których wykryto różnice w aktualnej taryfie w stosunku do załącznika nr 3 zarządzenia 62/2017/DSOZ.
   Poprzez odznaczanie/zaznaczanie kolumny „Wykonaj” w obszarze „Szukaj” użytkownik może decydować dla jakich rekordów ma być dokonana aktualizacja.
b) Wybranie przycisku „Wykonaj” uruchamia modyfikację rekordu i aktualizuje taryfę do wartości określonej w kolumnie „Taryfa wg zał.3 do 62/DSOZ/2017”.
8. Wykonać eksport 1-szej fazy.

Linki do procedur:
„Wytyczne dla zakresu AOS na podstawie załącznika nr 3 zarządzenia 62/2017/DSOZ”
„Aktualizacja taryfy w zakresie AOS na podstawie załącznika nr 3 do zarządzenia 62/2017/DSOZ”

Wyszukiwarka mMedica