Procedura serwisowa dokonująca przeliczenia wartości dla eSkierowań przyjętych i wystawionych.

W celu dokonania przeliczenia wskaźników dla eSkierowań przyjętych i wystawionych należy:

1. zweryfikować, czy uzupełniono słownik eWskaźników w kontekście roku 2020- uzupełnić w razie potrzeby
2. wczytać ściśle wg kolejności skrypty poniżej:
 FIX_01_MATRYCA_PRZEKODOWAŃ.MQP
 FIX_02_RESET_i_WERYFIKACJA_eWSKAZNIKOW.MQP (usuwa poprzednie wersje skryptów na eWskaźniki)
 FIX_03_PRZELICZ_eWSKAZNIKI_ZBIORCZO.MQP
3. wykonać ściśle wg powyższej kolejności skrypty przy czym w przypadku wcześniejszego otrzymania skryptów z poprzedniej edycji należy PO WYKONANIU skryptu drugiego ( FIX_02_RESET_i_WERYFIKACJA_eWSKAZNIKOW.MQP ) wyjść z formatki procedury serwisowej i wejść ponownie.

Operacja ta ma na celu odświeżenie formatki ze skryptami na eWskaźniki, aby widoczne pozostały tylko aktualne 3 skrypty.
4. Wykonać komunikację z NFZ celem potwierdzenia zmodyfikowanych rozliczeń.

/skrypt serwisowy/ – instrukcja wykonawcza – /ogólna dla wszystkich skryptów/
należy zalogować się do mMedica oraz wykonać następujące czynności:
1. Przejść do Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe
2. Kliknąć przycisk Wczytaj procedurę i wczytać plik pobrany z linku i zapisany lokalnie w komputerze użytkownika
3. Kliknąć przycisk Szukaj
4. Kliknąć przycisk Wykonaj

Link do pliku zip zawierającego skrypty wymienione powyżej.

Wyszukiwarka mMedica