Procedury weryfikujące poprawność wprowadzonego współczynnika w zakresach stomatologicznych: 07.0000.402.02, 07.0000.321.02, 07.0000.318.02.

Została przygotowana procedura serwisowa weryfikująca wprowadzony współczynnik korygujący w zakresach stomatologicznych: 07.0000.402.02, 07.0000.321.02, 07.0000.318.02.
Od miesiąca października 2019 w zakresach tych został udostępniony świadczeniodawcom współczynnik  WKW -> Świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego (wiek).
Poprawność współczynnika weryfikuje procedura Poprawa współczynnika WKW dla świadczeń z zakresu 07.0000.402.02, 07.0000.321.02, 07.0000.318.02″:

W celu uruchomienia procedur zamieszczonych powyżej należy wykonać następujące czynności:
1. Zalogować się do aplikacji.
2. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe.
3. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej).
4. Wybrać przycisk: Szukaj.
   W oknie poniżej pojawią się pozycje spełniające warunki określone w zarządzeniu 76/2019/DSOZ.
5. Poprzez odznaczenie/zaznaczenie pola w kolumnie “Wykonaj” użytkownik decyduje, które z pozycji mają zostać poddane modyfikacji. Wybranie przycisku “Wykonaj” uruchomi mechanizm aktualizacji współczynnika dla wyznaczonych w pkt 4 pozycji.

Wyszukiwarka mMedica