Procedury weryfikujące poprawność wyznaczonej krotności rozliczeniowej w ramach współczynnika M02 i M09.

Procedury weryfikują poprawność wyznaczonej krotności rozliczeniowej w ramach współczynnika M02 i M09.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości procedury ustawiają:
1. Wartości dla “Sposobu rozliczenia M02”:
a) wiek poniżej <3 lat ustawiana krotność rozliczeniowa to 1.8
b) wiek w przedziale 4-18 ustawiana krotność rozliczeniowa to 1.5
2. Wartości dla “Sposobu rozliczenia M09”:
a) wiek poniżej <3 lat ustawiana krotność rozliczeniowa to 2.2
b) wiek w przedziale 4-18 ustawiana krotność rozliczeniowa to 1.9
 
Wartości te są określone w słowniku CNFZ dostępnym pod adresem:
https://slowniki.nfz.gov.pl/SP_ROZ/SlownikPrimary/3843

W celu uruchomienia procedury zamieszczonej poniżej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku powyżej),
5. Wybrać przycisk: Szukaj,
6. Wybrać przycisk: Wykonaj.

Link do skryptu: “Poprawa sposobu rozliczenia M02”
Link do skryptu: “Poprawa sposobu rozliczenia M09”

Wyszukiwarka mMedica