Procedury związane z modyfikacją licencji w CZLmM i ich wpływ na aplikację mMedica

 1. Zmiana kodu świadczeniodawcy lub numeru instalacji. Dokonanie zmiany kodu świadczeniodawcy lub numeru instalacji w licencji związane jest z przegenerowaniem poprzedniej licencji, jak również z udzieleniem informacji klientowi, ze:
  1. jeśli:
   • zainstalowano mM i zaczytano poprzednia licencje,
   • nie wykonano migracji danych,
   • nie zostały wprowadzone zadne dane,
   • nie dokonano komunikacji z NFZ,
   wystarczy odinstalować mM, usunąć katalog PostgreSQL, zainstalować mM od początku i zaczytać nowa licencje
  2. jeśli:
   • zainstalowano mM i zaczytano poprzednia licencje,
   • wykonano migracje danych,
   • nie zostały wprowadzone żadne dane,
   • nie dokonano komunikacji z NFZ,
   są dwa warianty rozwiązania problemu:
   • odinstalować mM, usunąć katalog PostgreSQL, zainstalować mM od początku i zaczytać nowa licencje oraz ponownie przeprowadzić migracje,
   • zlecić do serwisu mMedica odpłatne wykonanie usługi zaczytania nowej licencji do bazy danych mMedica.
  3. jeśli
   • zainstalowano mM i zaczytano poprzednia licencje
   • wykonano (lub nie) migracje danych
   • wprowadzono dane
   • dokonano komunikacji z NFZ
   są dwa warianty rozwiązania problemu (podobnie jak w p.1.lit.b. powyżej):
   • odinstalować mM, usunąć katalog PostgreSQL, zainstalować mM od początku i zaczytać nowa licencje oraz ponownie przeprowadzić dalsze operacje (migracje, wprowadzanie danych, komunikacje z NFZ)
   • zlecić do serwisu mMedica odpłatne wykonanie usługi zaczytania nowej licencji do bazy danych mMedica.
   oznaczenie w tekście stopień zaawansowania w użytkowaniu mMedica sposób rozwiązania
   instalacja mM i zaczytanie licencji migracja danych wprowadzanie danych rozliczenie z NFZ usuniecie mM i wykonanie operacji od początku odpłatna usługa serwisowa
   2.a.    
   2.b.        
   2.c.   – /        
 2. Zmiana identyfikatora systemu nadawcy (kodu długiego instalacji).
  Zmiana ta nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, dokonanie przegenerowania licencji zawierającej nowy identyfikator systemu nadawcy (kod długi instalacji) nie wymaga ingerencji serwisu w celu zaczytania jej w aplikacji mMedica.

Wyszukiwarka mMedica