Przypomnienie dla świadczeniodawców w sprawie protokołu szyfrowania SSL do przekazywania sprawozdawanych świadczeń i pobierania wyników. Województwo pomorskie.

Pomorski OW NFZ przypomina o wprowadzonym w dniu 1 września 2011 r. protokole szyfrowania SSL do przekazywania sprawozdawanych świadczeń i pobierania wyników. Szczegóły opublikowano w komunikacie.
(…)
Protokół SSL
Od 1 września 2011 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wprowadza protokół szyfrowania SSL (parametry niżej) do przekazywania sprawozdawanych świadczeń i pobierania wyników.
Parametry serwera pocztowego oraz konfiguracji aplikacji:
— adres serwera poczty wychodzącej (SMTP): ps.nfz-gdansk.pl (port: 465)
— adres serwera poczty przychodzącej (POP3): ps.nfz-gdansk.pl (port: 995) Wymagane jest szyfrowanie pliku.
Dotychczas stosowany w tym celu tunel VPN będzie stopniowo wycofywany z użytku. W okresie przejściowym tj. od 1 września do 31 grudnia 2011 r. można było stosować obydwa rozwiązania.
UWAGA: W ustawieniach konfiguracyjnych należy w każdym z adresów serwerów jak i adresach e-mail zmienić adresy z dotychczasowych [172.17.0.1] na ps.nfz-gdansk.pl
Przykład: z z000001@[172.17.0.1] na z000001@ps.nfz-gdansk.pl
Więcej informacji w komunikatach dotyczących portalu.
(…)

Wyszukiwarka mMedica