Raport z wystawionych i przyjętych do realizacji eSkierowań.

Zamieszczone poniżej procedury serwisowe wygenerują zestawienia:
1)    Przyjętych e-Skierowań niezależnie od daty.
Wykaz pozwoli na jednoznaczne określenie w jakiej wizycie należy uzupełnić kod resortowy V i VII komórki w której zostało ono zrealizowane.
Zestawienie, które zostało Państwu udostępnione zawiera w swoim wyniku również identyfikatory e-skierowań, które zostały pobrane ale w ich ramach nie została zrealizowana wizyta – w takim przypadku w kolumnie “id_wizyty” zamiast identyfikatora wyświetlony będzie napis “brak wizyty”.

2)    Wystawionych e-Skierowań z systemu mMedica.
Raport obejmuje wszystkie e-Skierowania wystawione w ramach wizyt w aplikacji mMedica niezależnie od daty.
W kolumnie “identyfikator_eSkierowania_ostatnie_cyfry” wartości liczbowe odpowiadają ostatnim cyfrą identyfikatora e-Skierowań podanym w kolumnie B (dokument_ext) w zestawianiu z CSIOZ. Cyfrowa końcówka ciągu jest unikatowa, zatem nie ma możliwości, żeby taki sam ciąg znaków się powtórzył, proszę to wykorzystać do identyfikacji zakwestionowanych skierowań. Sposób identyfikacji numeracji został szczegółowo opisany w polu opis po wczytaniu procedury do aplikacji mMedica.

W celu uruchomienia procedury serwisowej należy wykonać następujące czynności:
1. Wykonać kopię zapasową bazy danych,
2. Zalogować się do aplikacji mMedica,
3. Przejść w: Zarządzanie -> Operacje techniczne -> Procedury serwisowe,
4. Wybrać opcję: Wczytaj procedurę (wskazać procedurę pobraną z linku),
5. Wybrać przycisk: Szukaj


Link do procedur:
a) Zestawienie przyjętych do realizacji e-Skierowań.
b) Zestawienie wystawionych e-Skierowań.

Wyszukiwarka mMedica