Rozwiązywanie problemów za pomocą pliku mMedica.exe 2.5.7.1736

I. Na podstawie Państwa sugestii odnośnie modernizacji i usprawnienia mechanizmu ewidencji świadczeń został przygotowane pliki mMedica.exe zawierające:
1. mMedica.exe w wersji 2.5.7.1730
1.1 Wyświetlenie skrótu klawiszowego Shift+F9 dla przycisku: Zatwierdź i czyść/Zatwierdź i wyjdż
1.2 Wyłączono komunikat: “Zatwierdzono i skopiowano dane” przy korzystaniu z przycisku: “Zatwierdź i kopiuj” na pozycji rozliczeniowej
1.3 Uruchomiono funkcjonalność: “Schemat wizyty” dla ewidencji poprzez Gabinet-> Rozlicz Wizytę
1.4 Dodano możliwość wydruku kuponów dla woj. pomorskie, opolskie, lubuskie bez wyboru lekarza.
1.5 Eliminacja błędu przy wydruku faktury w Module komercyjnym sygnalizowanym jako:
Nie udało się odnaleźć pola: “Data_zaplaty”
1.6 Usuniecie walidacji: Została wykryta zmiana daty systemowej na niezgodna z data rzeczywista.
1.7 Poprawa mechanizmu działania interakcji.

2. mMedica.exe w wersji 2.5.7.1736
2.1 Posiada modyfikacje z pkt 1.
2.2 Zmiany w dokumentacji rozliczeniowej obowiązującej w 2011:
a) Sprawozdanie finansowe, zostały zastąpione wyrażenia:
– “pieczęć świadczeniodawcy i nr Regon” na “pieczęć podmiotu leczniczego z nr Regon”
– “nazwa i adres świadczeniodawcy” na “nazwa i adres przedsiębiorstwa leczniczego”
b) Zestawienie świadczeń rozliczanych na podstawie art. 2 ust. 1 (decyzja burmistrza/wójta), zostały zastąpione wyrażenia:
– “pieczęć świadczeniodawcy i nr Regon” na “pieczęć podmiotu leczniczego z nr Regon”
– “nazwa i adres świadczeniodawcy” na “nazwa i adres przedsiębiorstwa leczniczego”

II. Skrypt synchronizujący wyświetlanie danych pacjenta znajdujących się w Przeglądzie Wizyt a samą wizytą.
Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

Link do skryptu:
Skrypt synchronizujacy wyswietlanie danych w wizycie

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Wybrać: Plik mMedica.exe w wersji 2.5.7.1730 lub 2.5.7.1736
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różne nazwy)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:Program FilesAssecomMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach

Link do pliku mMedica.exe 2.5.7.1730:
Plik mMedica.exe w wersji 2.5.7.1730
Link do pliku mMedica.exe 2.5.7.1736:
Plik mMedica.exe w wersji 2.5.7.1736

Wyszukiwarka mMedica