Rozwiazywanie problemów za pomocą pliku mMedica.exe 2.5.8.1814

“1. Na potrzeby świadczeniodawców korzystających z komparycji umowy w Danych Świadczeniodawcy na Zakładce 5. Podmiot leczniczy zostało umieszczone pole: Dostawca. Zaznaczenie pola: Dostawca spowoduje, iż Podmiot Leczniczy będzie figurował na rachunku/fakturze jako: Sprzedawca, a samo Przedsiębiorstwo jako Wystawca.
2. Poprawa mechanizmu ewidencji pozycji rozliczeniowych w Hospitalizacji objawiających się komunikatem: etTerminPorodu: Nie udało się odnaleźć pola “”termin_porodu””
3 Usprawnienie mechanizmu wyświetlania Kodu Świadczenia w Księdze Przyjęć. Wyświetlona zostaje nazwa Kodu Świadczenia zgodna z wersja słownika w zaewidencjonowanej wizycie.
4. Poprawa wydruku 2 lub 3 recept z poziomu gabinetu z użyciem opcji “Drukuj recepty” pojawiał się błąd “Niszczona transakcja nie została ani zatwierdzona ani odwołana”
5. Odblokowanie drukowania formularzy i szablonów w Kartotece pacjenta
6. Poprawa prezentacji danych na sprawozdaniu finansowym dla kolumn 10 i 11
7. Uwzględnianie rangi procedury przy wyznaczaniu JGP w AOS

Link do plik mMedica.exe 2.5.8.1814
Link do plik mMedica.exe 2.5.8.1814

Czynności do wykonania przy podmianie pliku:
1. Wyłączyć aplikacje mMedica
2. Wybrać: Plik mMedica.exe w wersji 2.5.8.1814
3. W nowo otwartym oknie wybrać opcje :Zapisz plik(w zależności od wykorzystywanej przeglądarki przycisk ten może posiadać różną nazwę)
4. Wskazać miejsce umieszczenia pliku mMedica.exe( katalog,gdzie zainstalowana jest mMedica np: c:Program FilesAssecomMedica )
5. Jeśli posiadana jest licencja wielostanowiskowa to pkt od 1 do 4 należy wykonać również na pozostałych stanowiskach

II. Poprawa mechanizmu wydruku skierowań:
Poprawa mechanizmu wydruku skierowań

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

III. Optymalizacja wyświetlania statusów pozycji rozliczeniowych.
Optymalizacja wyświetlania statusów pozycji rozliczeniowych.

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku poniżej)
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj

IV. Opis pozyskiwania statusów pozycji rozliczeniowych w nowym modelu rozliczenia
Link do instrukcji:
Statusy w nowym modelu rozliczen

Wyszukiwarka mMedica