Scenariusze opisujące wykaz czynności jakie należy wykonać w przypadku wykazania błędu w słowniku Pharmindex w czasie aktualizacji do wersji 4.4.2.

I. aktualizacja do wersji 4.4.2 i komunikat:
(…)
DETAIL: Key (productid)=(numer produktu) is not present in table “pharm_product”.
(…)

Rozwiązanie 1:
1. Wymuszenie pobrania słownika leków Pharmindex, poprzez wybranie
a) Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
b) Sekcja Gabinet-> Różne wybrać “Wymuś ponowne pobranie aktualnej wersji słownika”
c) W sekcja Podstawowe->Dodatkowe zaznaczyć pole Automatycznie aktualizuje bazę Pharmindex
2. Wykonać restat aplikacji i pobrać aktualny słownik Pharmindex
3. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
4. Uruchomić aktualizację do wersji 4.4.2

Rozwiązanie 2:
1. Wykonać kopię bazy MMEDICA bez słownika bazy leków PharmIndex
2. Odtworzyć bazę danych z kopii wykonanej w pkt 1
3. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
4. Uruchomić aktualizację do wersji 4.4.2

II. aktualizacja do 4.4.2 i komunikat:
(…)
Wystąpił problem z bazą: MMEDICA
ERROR: relation “pharm_product” does not exist
(…)
Rozwiązanie 1:
1. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
2. Uruchomić aktualizacjię do wersji 4.4.2

III. aktualizacja do 4.4.2 i komunikat:
(…)
DETAIL: Key (packageid, diseaseid, paymentid)=(xxxxx, yy, z) is duplicated.
(…)

Rozwiązanie 1:
1. Wymuszenie pobrania słownika leków Pharmindex, poprzez wybranie
a) Zarządzanie-> Konfiguracja-> Konfigurator
b) W sekcja Gabinet-> Różne wybrać “Wymuś ponowne pobranie aktualnej wersji słownika”
c) W sekcja Podstawowe->Dodatkowe zaznaczyć pole Automatycznie aktualizuje bazę Pharmindex
2. Wykonać restat aplikacji i pobrać aktualny słownik PharmIndex
3. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
4. Uruchomić aktualizację do wersji 4.4.2

Rozwiązanie 2:
1. Wykonać kopię bazy MMEDICA bez słownika bazy leków PharmIndex
2. Odtworzyć bazę danych z kopii wykonanej w pkt 1
3. Pobrać instalator dla wersji 4.4.2 z sekcji Pobierz znajdującej się w Centrum Zarządzania Licencjami
4. Uruchomić aktualizację do wersji 4.4.2

Link do Instalatora mMedica wersja 4.4.2:
Pełny instalator mMedica

Wyszukiwarka mMedica