Sprawozdania zbiorcze z wykonanych świadczeń POZ.

W aplikacji mMedica w wersji 3.3.6.0 został wprowadzany mechanizm, który tworzy załączniki POZ w zależności od informacji przekazanych w umowie elektronicznej. Część załączników o których mowa powyżej sprawozdawana jest do systemów OWNFZ poprzez komunikat ZBPOZ w wersji 3;1.5. Wyznacznikiem do sprawozdanych danych w komunikacie ZBPOZ
jest załącznik 3b do umowy POZ stanowiący fragment zarządzenia 85/20121/DSOZ. W załączniku tym zostały opisane następujące sekcje:
a) Świadczenia Lekarza POZ
Sekcja zawiera kody: 100101,100102,100103,100104,100105,100106, które zgodnie z wytycznymi w legendzie mały być sprawozdawane wyłącznie za miesiąc styczeń 2012 roku.
b) Świadczenia Pielęgniarki POZ
Sekcja zawiera kody: 100201,100202,100203,100204,100205,100206, 100207,100208,100211, 100210, które maja być sprawozdawane w przypadku wystąpienia w umowie zakresu: Świadczenia Pielęgniarki POZ. Wyjątek stanowi kod: 100201, którego sprawozdawczość obowiązywała wyłącznie w miesiącu styczniu 2012.
c) Świadczenia Położnej POZ
Sekcja zawiera kody: 100302,100303, które mają być sprawozdawane w przypadku wystąpienia w umowie zakresu: Świadczenia Położnej POZ.
d) Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej
Sekcja zawiera kody: 100401,100402,100403,100404,100405,100406,100407,100501 które maja być sprawozdawane w przypadku wystąpienia w umowie zakresu: Świadczenia Pielęgniarki Szkolnej
e) Transport Sanitarny w POZ
Sekcja zawiera kody: 101101,101202,101303,101304 które mają być sprawozdawane w przypadku wystąpienia w umowie zakresu: Transport Sanitarny w POZ.

Jeśli w umowach elektronicznych brak wyżej wymienionych zakresów to poszczególne sekcje “Załącznika 3b do umowy POZ” będą generowane puste, a próba eksportu zakończy się komunikatem przedstawionym poniżej:
(…)
[Informacja] 2013-03-08 14:24:09 Eksport rozpoczęty, wersja 3.3.6.4651.
[Informacja] Brak poprawnych danych do wyeksportowania.
[Informacja] Eksport zakończony.
(…)

Oznacza to że dana umowa nie posiada danych do przesłania komunikatem ZBPOZ.

W przypadku wystąpienia sytuacji pojawienia się nadmiarowych kodów w wersji aplikacji 3.3.6.0 proszę wykonać następujące czynności:
1. Usunąć Sprawozdania zbiorcze z wykonanych świadczeń POZ
2. Uruchomić skrypt zamieszczony w linku poniżej
3. Ponownie stworzyć Sprawozdania zbiorcze z wykonanych świadczeń POZ

Operacja do wykonania w celu uruchomienia skryptu:
1. Wykonać kopie zapasowa bazy danych
2. Zalogować się do aplikacji:
a)Przejść w Zarządzanie->Operacje techniczne->Procedury serwisowe
b)Wybrać opcje: Wczytaj procedure (wskazać procedure pobrana z linku powyżej
c)Wybrać przycisk: Szukaj
d)W oknie poniżej pojawi się jedna pozycja
e)Po pojawieniu się tej pozycji wybrać przycisk: Wykonaj
Link do skryptu: Weryfikacja planu umowy podczas generacji załączników POZ

Wyszukiwarka mMedica