Stomatologia – świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego 1.2

W wersji 5.4.1 aplikacji mMedica została zaimplementowana zmiana zgodnie z zarządzeniem Nr 51/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne. Dodana została obsługa sposobu wyliczania krotności pozycji rozliczeniowej wg WKW (świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego 1.2).

Sposób wykorzystania współczynnika WKW opisuje instrukcja zamieszczona poniżej.
Link do instrukcji:
Stomatologia – świadczenia rozliczane według współczynnika korygującego 1.2.

Wyszukiwarka mMedica