Świadczenie (xxxxxx): x.xx.xxx.xxxxxxx, ma wybrany stary model rozliczania

Wysyłka danych zależy od modelu rozliczeniowego przyjętego na danych rok. Jeśli dokonywana jest wysyłką danych na rok 2009/2010 to należy wykorzystywać wersje komunikatu 5;1.5, gdyż umowy na te lata są wygenerowane w starym modelu rozliczenia. Aby dokonać wysyłki nadanych z pozycjami rozliczeniowymi na lata 2009/2010 należy:
1. Przejść w Zarządzanie->Konfiguracja-> Konfigurator w sekcji: Eksport ustawić wersje komunikatu 5;1.5 dla 1 fazy
2. Zapisać zmiany poprzez przycisk: Zatwierdź(ewentualnie dokonać restartu aplikacji)
3. Ustawić rok rozliczeniowy na 2009/2010
4. Dokonać eksportu 1 fazy na rok 2009/2010, w zależności od sytuacji należy zaznaczyć opcje: Eksportuj ponownie pozycje, do których nie otrzymano jeszcze potwierdzenia

Należy pamiętać iż w roku 2011 obowiązuje nowy model naliczania, przez co:
a) dane za lata 2009/2010 i wcześniejsze należy wysyłać w wersji 5;1.5 komunikatu
b) dane za rok 2011 należy wysyłać w wersji 5;2.0 komunikatu

Wyszukiwarka mMedica